ZŠD Slovan

Zvezo športnih društev Slovan so ustanovila društva Slovan za izvrševanje skupno dogovorjenih nalog.

Tako se je v statutu dogovorilo, da ZŠD Slovan upravlja in vzdržuje Športni park Kodeljevo (ter še nekatere druge objekte in površine na osnovi sklepa MOL) in izvaja ostale

spremljajoče dejavnosti (gostinstvo, finančno računovodsko službo za društva) poleg tega pa še organizacija in izvedba večjih rekreativnih prireditev za delovne organizacije in posameznike. Osnovno dejavnost, to je področje tekmovalnega in vrhunskega športa, ter tudi neposredne rekreacije, pa izvajajo matična društva, ki so samostojne pravne osebe.

S 01. 01. 2008 je ZŠD Slovan (zaradi novega upravljavca vseh objektov v okviru ŠP Kodeljevo - JAVNI ZAVOD TIVOLI), izgubila vse pravice glede oddajanja športnih objektov, vstopnine za posamezne športne objekte (bazen), oddajanja poslovnih prostorov v najem in prihodkov od gostinstva. Sklep o prenosu upravljanja je bil sprejet 22. 12. 2007 in je stopil v veljavo s 01. 01. 2008.

ZŠD Slovan ima v zadnjih letih predvsem povezovalno funkcijo med Slovanovimi društvi v ŠP Kodeljevo. ZŠD Slovan pa že od samega začetka aktivno sodeluje v konzorciju Razgibajmo Ljubljano, ki ga sestavljata še Športna zveza Ljubljane in Zveza športnih društev Krim.

Konzorcij Razgibajmo Ljubljano združuje različne projekte promocije športa v Ljubljani, kot so organizacija dogodkov, tekmovanj, sejmov, predstavitev, demonstracij…